Projekt: Sistem celostne oskrbe večstanovanjskih stavb s toploto iz toplotnih črpalk

Namen operacije: Razvoj sistema celostne oskrbe večstanovanjskih stavb s toploto iz toplotnih črpalk

Finančna podpora: Predvidena višina subvencije (za partnerja Elektrina d.o.o.): 35% upravičenih stroškov, 132.221,44 EUR

Glavni cilji projekta:

  1. Prototip visokoučinkovite toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, ki zajema toploto iz nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema.
  2. Prototip visokoučinkovite toplotne črpalke za ogrevanje s samoprilagodljivo toplotno močjo.
  3. Koncept naprednega integriranega krmiljenja ogrevalnega sistema večstanovanjske stavbe.
  4. Prototip upravljalnika visokoučinkovite toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in upravljalnika ogrevalne toplotne črpalke.
  5. Prototip programske opreme storitve v oblaku, ki bo omogočala upravljanje in nadzor sistema celostne oskrbe večstanovanjskih stavb s toploto iz toplotnih črpalk z uporabo konceptov naprednega integriranega krmiljenja ogrevalnega sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.