Izobraževanje tehikov MLS

Novica objavljena 30.09.2013 ob 09:30

V četrtek, 26. septembra smo organizirali izobraževanje tehnikov partnerja Zarja Elektronika za področje sistema evidence prisotnosti MLS.

Sistem evidence prisotnosti MLS ponuja celostno rešitev za manjša in večja podjetja. Pripomore k bolj preglednemu in transparentnemu vodenju prisotnosti zaposlenih. Poleg klasične evidence prisotnosti ponuja tudi vodenje delovnih ur po posameznih projektih ter prijavo in upravljanje odsotnosti in službenih potovanj.