Izobraževanje Elektronček

Novica objavljena 20.12.2013 ob 14:00

V mesecu decembru smo v Elektrini orgarnizirali več sklopov predavanj, na katerih smo osebju podjetja Elektronček predstavili novosti v elektronskih sestavih igralnih avtomatov. Predavanj so se udeleževali inženirji in tehniki tako iz servisnega kot tudi iz proizvodnega ter razvojnega oddelka podjetja Elektronček. Predavanja so poleg novosti v naši ponudbi zajemala tudi izboljšave že uveljavljenih produktov ter programja.

Predavanja smo zaradi obširnosti izvedli v treh ločenih sklopih, ki so potekali vsak četrtek med 5. in 19. Decembrom v prostorih podjetja Elektronček. V prvem sklopu predavanj smo obširneje predstavili elektroniko in programje za novo G5 postajo. V drugem sklopu smo obravnavali popolnoma prenovljen Roulette center z novim diagnostičnim programom RSD, za katerega so se vsi udeleženi strinjali, da predstavlja pomembne premike k še boljši zanesljivosti ter enostavnosti uporabe centra. V zadnjem, tretjem sklopu smo ponovno obravnavali že lansko leto predstavljena Bubble in Big3Six centra, katera sta v letu dni doživela prehod iz prototipne faze v produkt, zrel za ponudbo na trgu.

Predavanja smo vsakokratno zaključili z razpravo o predstavljenih novostih ter manjšo nagradno igro za najbolj nadobudne udeležence.